تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Party التوقيع Ratification Status Party
17 Jun 1999 08 Mar 2002 Ratification 04 Aug 2005
18 Mar 1992 25 Jul 1996 Ratification 06 Oct 1996
09 Jan 2003 Accession 04 Aug 2005
22 Apr 2009 Accession 21 Jul 2009
17 Jun 1999 29 Jun 2004 Ratification 04 Aug 2005 الإعلانات
13 Oct 2011 Accession 11 Jan 2012
22 Feb 2018 Accession 23 May 2018
17 Jun 1999 28 Jul 2006 Ratification 26 Oct 2006
17 Jun 1999 15 Nov 2001 Ratification 04 Aug 2005
17 Jun 1999 09 Sep 2003 Ratification 04 Aug 2005
18 Mar 1992 14 Sep 1995 Approval 06 Oct 1996
17 Jun 1999 03 Mar 2005 Acceptance 04 Aug 2005
17 Jun 1999 06 May 2005 Approval 04 Aug 2005
17 Jun 1999 15 Jan 2007 Ratification 15 Apr 2007
22 Jun 2020 Accession 20 Sep 2020
14 Jun 2021 Accession 12 Sep 2021
17 Jun 1999 07 Dec 2001 Approval 04 Aug 2005
11 Jan 2001 Accession 11 Apr 2001
17 Jun 1999 24 Nov 2004 Ratification 04 Aug 2005
19 Nov 1997 Accession 17 Feb 1998
17 Jun 1999 17 Mar 2004 Ratification 04 Aug 2005
17 Jun 1999 04 Oct 2001 Ratification 04 Aug 2005
22 Nov 2019 Accession 20 Feb 2020
17 Jun 1999 25 Jun 2009 Acceptance 23 Sep 2009
17 Jun 1999 06 Jan 2004 Ratification 04 Aug 2005
17 Jun 1999 06 Sep 2006 Approval 05 Dec 2006
10 Mar 2000 16 Sep 2005 Ratification 15 Dec 2005
17 Jun 1999 05 Jan 2001 Ratification 04 Aug 2005
17 Jun 1999 31 Dec 1999 Acceptance 04 Aug 2005
31 Aug 2018 Accession 29 Nov 2018
16 Apr 2013 Accession 15 Jul 2013
17 Jun 1999 02 Oct 2001 Ratification 04 Aug 2005
17 Jun 1999 24 Sep 2009 Ratification 23 Dec 2009
17 Jun 1999 27 Oct 2006 Ratification 25 Jan 2007
28 Sep 2023 Accession 27 Dec 2023
29 Aug 2012 Accession 27 Nov 2012
17 Jun 1999 26 Sep 2003 Ratification 04 Aug 2005
26 Dec 2023 Accession 25 Mar 2024

غير الأطراف

Party التوقيع Ratification Status Additional information
17 Jun 1999 Signatory
17 Jun 1999 Signatory
17 Jun 1999 Signatory
17 Jun 1999 Signatory
17 Jun 1999 Signatory
17 Jun 1999 Signatory
17 Jun 1999 Signatory
17 Jun 1999 Signatory
17 Jun 1999 Signatory
17 Jun 1999 Signatory
17 Jun 1999 Signatory
17 Jun 1999 Signatory
17 Jun 1999 Signatory
17 Jun 1999 Signatory

Declarations

Upon signature:Declaration:The French, Flemish and German-speaking Communities and the Regions of Wallonia, Flanders and Brussels-Capital are also bound by this singature.